Swedish
Share this page (click here).
Översatt material till Bönedagen för fred i Jerusalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Verktyg och resurser
Tools and Resources

Nedan finns en mängd verktyg och resurser som du kan använda till stöd för Bönedagen för fred i Jerusalem i din region.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region

2020 Affisch
2020 Flyer

2020 års affisch innehåller allmän information om visionen, en lista på deltagande ledare och tjänster, förslag på hur du kan engagera dig och våra mål för 2020.
The 2020 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2020.

 
Varför stå med Israel?” Ett häfte av Dr. Jack Hayford
Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

Skrivet av Dr. Jack Hayford, en av grundarna av Bönedagen för fred i Jerusalem, ordförande i samfundet ”Four square church”, rektor vid King’s College and Seminary och en auktoritet vad gäller andliga och politiska konsekvenser i Mellanöstern. Det här häftet är en utmärkt resurs för att lära sig mer om vikten att stå tillsammans med Israel i den här tiden.
Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King’s College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age.

-- Varför stå med Israel? --
-- Why stand with Israel? --

Viktiga fakta om
DPPJ Important Facts

-- Viktiga fakta --
-- Important facts --

-- Visionen --
-- DPPJ Vision --


-- Call to Prayer --
-- Call to Prayer --


GEMENSAMT UTTALANDE för UPPMANING TILL BÖN

Anteckningar från predikan
Sermon Notes

Sammanställda av Dr Jack Hayford och Robert Stearns. De här anteckningarna är till för pastorer och ledare som vill tala om Israel i sina församlingar.
Compiled by Dr. Jack Hayford and Robert Stearns, these sermon notes are for pastors and leaders who are wanting to speak about Israel to their congregations.

-- Anteckningar från predikan --
-- Sermon Notes -- 
 Security code