Slovak
Share this page (click here).
Preložené materiály  na Deň modlitby za Pokoj pre Jeruzalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem


Pomôcky a Zdroje
Tools and Resources

Dole je niekoľko pomôcok a zdrojov , ktoré môžete využiť na propagáciu Dňa modlitby za Pokoj pre Jeruzalem vo svojej oblasti
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Leták na rok 2011
2011 Flyer

Leták  na rok 2011 obsahuje všeobecné informácie  ako opis vízie, zoznam zúčastňujúcich sa vedúcich osobností  a služieb, návrhy, ako sa môžete zapojiť a naše ciele  pre rok 2011
The 2011 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2011. 

Dôležité fakty o Dni Modlitieb za Pokoj pr
Important Facts for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

--Jeruzalem -- Dôležité fakty --
-- Important Facts--
 
 Security code