Norwegian
Share this page (click here).

Oversatt Arbeidsmateriale for dagen av Bønn for freden av Jerusalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Verktøy og Ressursene
Tools and Resources

Neden er adskillige verktøy og ressursene du kanne bruk å fremme dagen av Bønn for freden av Jerusalem inne din område.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Flygeblad for 2015
2015 Flyer

"Flygebladet for 2015 er et stykke generell informasjon som inkluderer beskrivelser om visjonen, en liste over de deltakende lederer og tjenerer, forslag om hvordan du kan være involvert, og våre målsettinger for 2015."
The 2015 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2015.

--Flygeblad for 2015--
--2015 DPPJ Flyer--


Hvorfor Stå Med Israel Brosjyre av Dr. Kaie Hayford
"Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

Skrevet av Dr. Jack Hayford, Tilpasse- Grunnleggeren av dagen av Bønn for freden av Jerusalem, president av det Fire Kvadrat Kirken Pålydende verdi, chancellor av KingstonUniversitet og Workshop, og en myndighet sprit og politisk innblanding av det Midt Øst, denne brosjyre er en utmerket ressurs for Kristen mangle å høre flere om betydningen annerkjent med Israel i denne dag og alderen.
Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King’s College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age.

--Hvorfor Stå med Israel (PDF)--
--Why Stand with Israel (PDF)--

Preken Notater
Sermon Notes

Kompilert av Dr. Jack Hayford og Robert Stearns, disse preken notater er for fortid og ledere hvem ønsker å snakke om Israel å deres congregations.
Compiled by Dr. Jack Hayford and Robert Stearns, these sermon notes are for pastors and leaders who are wanting to speak about Israel to their congregations.

--Preken Notater--
--Sermon Notes--


--Be Om Fred For Jerusalem: Informasjon--
--DPPJ Informational Letter--


--Resolusjon for et Kall til BØNN--
--Resolution for a Call to Prayer--


--Visjonenn--
--DPPJ Vision--


--Retningslinjer for DPPJ INTERNASJONALE koordinatorer--
--Guidelines for DPPJ International Coordinators--

--Protokoll for hosting jødiske religiøse og politiske ledere for DPPJ--
--Protocol for hosting Jewish religious and political leaders for DPPJ--

 
 Security code