Danish
Share this page (click here).
Oversat materiale til Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem 

Redskaber og materialer
Tools and Resources

nedenfor er der forskellige redskaber og materialer, du kan bruge, for at fremme Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem i dit område
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region. 

-- VISIONEN --
-- Vision --

-- BESLUTNING om et KALD til BØN --
-- Resolution for the Call to Prayer --

Danske prædiken noter
2018 Flyer

2018 flyeren finder du information inclusive en beskrivelse af visionen, en liste af deltagende ledere og tjenester, forslag til hvordan du kan blive involveret og vore mål for 2018 
The 2018 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2018.   

-- 2018 Danske prædiken noter --
-- 2018 Flyer --


Prædikennoter 
Sermon Notes

Disse prædiken noter, som er indsamlet af Dr. Jack Hayford og Robert Stearns, er beregnet til pastorer og ledere, som gerne vil tale til deres menighed om Israel
Compiled by Dr. Jack Hayford and Robert Stearns, these sermon notes are for pastors and leaders who are wanting to speak about Israel to their congregations. 

-- Danske prædiken noter (PDF) --
-- Sermon Notes --

Diverse
Miscellaneous


--Vigtig information om Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem--
--Important facts about the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem--


--Alle bør bede for Fred i Jerusalem--
--All drills ask for Peace in Jerusalem--

 

 
 Security code