Czech (České)
Share this page (click here).

Chápat Důležitý do člen určitý Čas of Modlitba do člen určitý Klid of Jerusalem
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Jet a Kratochvíle
Tools and Resources

Pod ar několik jet a kratochvíle tebe pocínovat cvičení až k hájit zájmy člen určitý Čas of Modlitba do člen určitý Klid of Jerusalem do tvůj kraj.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

--2018 leták DPPJ (PDF)--
--2018 DPPJ Flyer (PDF)--


Proč Odpovídat čemu Izraelita Brožovaná kniha do Dr. Jack Hayford
"Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

Napsaný Dr. Jack Hayford, Co- Propadnout se of člen určitý Čas of Modlitba do člen určitý Klid of Jerusalem, president of člen určitý Čtvercový Církev Denominace, kancelář of Kr lovsk‚ loÔstviAkademie a Semeniště, a neurč. člen autorita v rozhlase duchovní a politický aspekt of člen určitý Střední Orient, tato brožovaná kniha is neurč. člen výborný kratochvíle do Kristián potřebovaní až k dostat instrukce více kolem člen určitý důležitost of stání s Izraelita do dnes a věk.
Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King’s College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age.

--Proč Odpovídat čemu Izraelita (PDF)--
--Why Stand with Israel (PDF)--

Kázání Noty
Sermon Notes

Kompilovat do Dr. Jack Hayford a Robert Stearns, tezaury kázání noty ar do duchovní a vůdcovství kdo ar potřebovaní až k mluvit kolem Izraelita až k jejich sbor.
Compiled by Dr. Jack Hayford and Robert Stearns, these sermon notes are for pastors and leaders who are wanting to speak about Israel to their congregations.

--Kázání Noty--
--Sermon Notes--
   

 
 Security code