Croatian (Hrvatska)
Share this page (click here).

Prevedeni materijali za Dan molitve za mir u Jeruzalemu
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Pribor i materijali
Tools and Resources

 Slijede materijali i pribori koje možete upotrijebiti za promoviranje Dana molitve za mir u Jeruzalemu u svom kraju.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Letak za 2009. godinu
2009 Flyer

Letak za 2009. godinu sadrži opće informacije među kojima je opis vizije, popis sudionika, prijedlozi o tome kako se ti možeš uključiti, te naši ciljevi za 2009. godinu.
The 2009 flyer is a general information piece that includes a description of the vision, a list of participating leaders and ministries, suggestions on how you can be involved, and our goals for 2009. 

--Letak za 2009. godinu (PDF)--
--2009 Flyer (PDF)--

 

 
 Security code