Bulgarian (българин)
Share this page (click here).

Преведен материал за Деня за молитва за Мира на Ерусалим
Translated Materials for the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

Инструменти и ресурси
Tools and Resources

Тук може да видите няколко инструменти и ресурси , които да използвате да стимулирате по-доброто провеждане на Деня на Молитва за Мира на Ерусалим във вашия регион.
Below are several tools and resources you can use to promote the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem in your region.

Защо стоим с Израел
"Why Stand With Israel" Booklet by Dr. Jack Hayford

От Д-р Джек Hayford, Ко -Основател на Деня на Молитва за Мира на Ерусалим, президент на Four Square Church Denomination, канцлер на Кинг Колеж и Семинария, и специалист по духовните и политическите въпроси на Средния Изток. Тази брошура е отличен ресурс за покриване на нуждата на Християните да изучават повече относно значението на Израел в този ден.
Written by Dr. Jack Hayford, Co-Founder of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem, president of the Four Square Church Denomination, chancellor of King’s College and Seminary, and an authority on the spiritual and political implications of the Middle East, this booklet is an excellent resource for Christians wanting to learn more about the importance of standing with Israel in this day and age. 

--Защо Стоя с Израел (PDF)--
--Why Stand with Israel (PDF)--

Проповед и бележки
Sermon Notes

Компилирана от Д-р Джек Hayford и Роберт Stearns, тази проповед е за пастори и лидери които искат да говорят относно Израел в техните църкви в този ден.
Compiled by Dr. Jack Hayford and Robert Stearns, these sermon notes are for pastors and leaders who are wanting to speak about Israel to their congregations. 


--Проповед и бележки--
--Sermon Notes--

 

 
 Security code